Rapportering

VI FORDELER PENGENE PÅ BAGGRUND AF JERES KOPIFORBRUG

Når I har en aftale med Copydan Tekst & Node, så beder vi jer indimellem om at fortælle, hvad I bruger aftalen til. Vi kalder det rapportering, og det er en vigtig del af aftalen, fordi den fortæller os, hvilke forfattere og udgivere, der skal have de penge, I betaler for aftalen.

Jeres rapportering indgår i et samlet statistisk grundlag for udbetaling af vederlag til rettighedshaverne og bruges ikke til at beregne prisen for en aftale.

Rapporteringen løber over en begrænset periode, og I kan forvente at blive kontaktet hvert andet til tredje år.


RAPPORTERINGEN

I rapporteringsperioden skal I fortælle os, hvad og hvor meget I kopierer, printer, copy-paster, deler, downloader eller e-mailer af ophavsretligt beskyttet materiale.

1.
Vi informerer jer om rapporteringen i god tid og sender de nødvendige oplysninger til jer.

2.
I skal rapportere, når I kopierer beskyttet materiale, altså når I fremstiller og bruger beskyttet materiale i andre eksemplarer end det originale i forbindelse med arbejdet.
Beskyttet materiale er f.eks. bøger, aviser, årsrapporter, tidsskrifter, ugeblade, sangbøger og indhold fra internettet.

3. Der skal rapporteres, når I…

  • fotokopierer, printer, skanner, downloader eller copy-paster fra beskyttet materiale.
  • deler eller uploader beskyttet materiale via e-mail, intranet eller arbejdspladsens interne drev.
  • fremviser beskyttet materiale i PowerPoint præsentationer eller på interaktive tavler.
  • har kopier af beskyttet materiale i mapper, hæfter eller på internt drev, som jævnligt bruges.
  • har kopier af beskyttet materiale hængende på opslagstavler, liggende på skrivebordet og lign.

Der skal ikke rapporteres kopiering af breve, e-mails og dokumenter, som I selv forfatter, heller ikke love og offentlige formularer eller materialer, som I på anden vis har rettighederne til.

RAPPORTERING FOR KOMMUNENS BIBLIOTEKER OG FORVALTNINGER SKER DIGITALT

Biblioteker samt administrationen på rådhuset og i forvaltningerne rapporterer via en elektronisk formular, som udfyldes én gang pr. kopieret materiale.

Kontakt konsulent Rikke Gerlings på tlf. 35 44 14 14 / rge@copydan.dk.

Læs vejledning for rapportering nedenfor.

Vejledning til rapportering, elektroniskRAPPORTERING FOR KOMMUNENS INSTITUTIONER SKER PR. BREV

Børnehaver, ældrecentre og andre af kommunens institutioner rapporterer ved at tage en ekstra kopi af det materiale, de kopierer, og sende dem til os. Vi leverer selvfølgelig svarkuverter til at indsende materialet i.

Kontakt researcher Kasper Lauge Just på tlf. 35 44 14 51 / klj@copydan.dk
eller
kontakt researcher Lene Ankjær Elgstrøm på tlf. 35 44 14 69 / lae@copydan.dk.

Læs vejledning for rapportering nedenfor.

Vejledning til rapportering, ekstra kopi