Aftale og pris

VI SÆTTER PRIS PÅ JERES FORBRUG

Aftalen er forhandlet og indgået med Danske Regioner og alle landets fem regioner har efterfølgende tilsluttet sig rammeaftalen pr. 1.1. 2011. Aftalen afregnes på baggrund af antal indbyggere i de respektive regioner, og bliver afregnet årligt.

Vederlaget reguleres en gang årligt gældende pr. 1. januar på grundlag af Finansministeriet og Danske Regioners aftale om den forventede lønudvikling for den regionale sektor.

Prisen pr. 1. januar 2018 er 0,304 kr. pr. indbygger pr. år.

Se rammeaftalen for regioner nedenfor.

Aftale Danske Regioner