Aftalens indhold

DET KAN I MED JERES AFTALE

En aftale med os giver adgang til, at I kan bruge ophavsretligt beskyttet materiale fra hele verden - både det der er trykt på papir, og det som udgives online, og både som fysisk kopi og som digital kopi. Dvs. materiale fra bøger, tidsskrifter, nodehæfter, brochurer, internettet, osv.

En aftale med os dækker:

Brug af tekstindhold på digitale præsentationsværktøjer, i PowerPoint og på interaktive tavler og projektorer.

Fotokopiering af eksempelvis aviser, bøger, noder, artikler osv.

Print af indhold fra internettet - hjemmesider er også beskyttet af ophavsret som bøger og aviser.

Lagring og upload af downloadet, copy-pastet og skannet materiale internt på virksomhedens drev eller intranet beskyttet af password.

Deling af downloadet, copy-pastet og skannet materiale via e-mail internt i virksomheden samt eksternt til enkelte, relevante samarbejdspartnere


DER ER KUN FÅ BEGRÆSNINGER

Det eneste, I skal huske på, er nogle enkelte retningslinjer og rammer for brugen af andres materiale, som vores aftale indeholder. De vigtigste er:

- Man må kopiere 20 % dog max. 20 sider fra originalmaterialet.
- Aviser, ugeaviser og disses netaviser er undtaget al digital kopiering, men må stadig printes og fotokopieres.
- Materialet må ikke anvendes på hjemmesider eller i markedsføringsøjemed – det kræver en særskilt aftale med de relevante rettighedshavere.

Læs mere indgående om aftalens rammer for kopiering og materialebrug nedenfor.
 

VI DÆKKER OGSÅ BRUG TIL EKSTERNE KURSER

Alle danske regioner har en aftale med Tekst & Node, som dækker internt administrativ brug og intern undervisningsbrug. Aftalen gælder for både regionsgårdene og sygehusene mv.

Hvis I har kursusvirksomhed for eksterne deltagere – dvs. ikke ansatte i regionen – så kontakt os for en aftale til at dække denne undervisningsbrug.

Læs mere om vores aftaler til kursusudbydere her

Kontakt os på tlf. 35 44 14 94 eller brugafmateriale@copydan.dk for at høre mere om mulighederne for kursusvirksomheder.

Vejledning til kopiaftalen, region‐kommune