Aftale og pris

VI SÆTTER PRIS PÅ HVER EN BRANCHE

Ingen brancher er ens og kopieringsvaner, brug af materiale og mængde er forskellige.
Derfor vil prisen på en kopiaftale variere og relatere sig til den branche, man arbejder i.

Farmaceutiske virksomheder har generelt et stort behov for brug af materiale i forbindelse med forskning og udvikling, og har i bred udstrækning allerede dækket en del af behovet gennem licensaftaler og abonnementer, der giver adgang til fagrelevant materiale.


JERES REGNESTYKKE

Prisen på vores aftale bygger på resultater af undersøgelser hos en række af landets farmaceutiske virksomheder, og undersøgelsens resultater viste, at en del af materialet allerede var klareret.

Aftalens pris afspejler således det reelle forbrug af ikke allerede klareret materiale.

Prisen for en aftale beregnes pr. medarbejder pr. år. Hvert år bliver I derfor bedt om at indberette antal medarbejdere til os, hvorefter I faktureres.

Prisen pr. 1. januar 2019 er 65,71 kr. pr. medarbejder.

Prisen reguleres årligt med lønindeks for 3. kvartal året før.

I betaler ikke for produktions-, rengørings- og kantinepersonale, men for kontormedarbejdere og administrative medarbejdere.

Kontakt os på tlf. 35 44 14 94 / brugafmateriale@copydan.dk for at høre nærmere om prisen på en aftale.


Se et eks. på en standardaftale til farmaceutiske virksomheder nedenfor.

Standardaftale, Farma