Aftalens indhold

DET KAN I MED VORES AFTALE

En aftale med os giver adgang til, at I kan bruge ophavsretligt beskyttet materiale fra hele verden - både det, der er trykt på papir, og det, som udgives online - både som fysisk kopi og som digital kopi. Dvs. materiale fra bøger, tidsskrifter, brochurer, internettet, nodehæfter osv. En aftale med os dækker:

Brug af tekstindhold på digitale præsentationsværktøjer, i PowerPoint og på interaktive tavler og projektorer.

Fotokopiering af eksempelvis aviser, bøger, artikler, noder osv.

Print af indhold fra internettet - hjemmesider er også beskyttet af ophavsret som bøger og aviser.

Lagring og upload af downloadet, copy-pastet og skannet materiale internt på virksomhedens drev eller intranet beskyttet af password.

Deling af downloadet, copy-pastet og skannet materiale via mail internt i virksomheden samt eksternt til enkelte, relevante samarbejdspartnere.


DER ER KUN FÅ BEGRÆSNINGER

Det eneste, I skal huske på, er nogle enkelte retningslinjer og rammer for brugen af andres materiale, som vores aftale indeholder. De vigtigste er:

- I må kopiere 20 %, dog max. 20 sider, fra originalmaterialet.
  For et tidsskrift beregnes 20%, dog max 20 sider ud fra årgangens samlede sideantal.
- Aviser, ugeaviser og disses netaviser er undtaget al digital kopiering, men må stadig printes og fotokopieres.
- Materialet må ikke anvendes på hjemmesider eller i markedsføringsøjemed – det kræver en særskilt aftale med de relevante rettighedshavere.

Læs om aftalens rammer for kopiering og materialebrug nedenfor.

Vejledning til kopiaftalen, virksomheder