Aftale og pris

VI SÆTTER PRIS PÅ NETOP JERES FORBRUG

Prisen for en aftale med Copydan Tekst & Node bliver udregnet på baggrund af den mængde materiale, som I bruger pr. kursist pr. år.

Kontakt os på tlf. 35 44 14 94 / brugafmateriale@copydan.dk for at høre nærmere om, hvad en aftale vil koste jer.

Vi vil årligt bede jer indberette det antal kursister, I har haft det forgange år. Dette antal ligger til grund for årets fakturering.

Prisen vil hvert år pr. 1. januar blive reguleret på med lønindeks for 3. kvartal året før.

Se et eksempel på standardaftale for kursusudbydere nedenfor.
Vær opmærksom på, at aftalens §4 kan variere ift. mængden af et værk, der kan kopieres.

Standardaftale, kursus