Få en aftale

DE FLESTE VIRKSOMHEDER HAR BRUG FOR
EN AFTALE MED COPYDAN TEKST & NODE.
HAR I?

Hvis din virksomhed, eller en afdeling i virksomheden, udbyder kurser, så er der ret stor sandsynlighed for, at I benytter jer af ophavsretligt beskyttet materiale i forbindelse med jeres arbejde. Det kræver tilladelse, når man kopierer og anvender andres udgivne tekstmateriale.
En aftale med Copydan Tekst & Node sikrer virksomheden, at tilladelse og betaling er på plads én gang for alle – nemt og enkelt.


TAG TESTEN!

Kan I svare ja til et eller flere af nedenstående spørgsmål, kan din virksomhed have gavn af en aftale med Copydan Tekst og Node

  • Fotokopierer og printer I uddrag af tekster og publikationer, fx kapitler eller uddrag af bøger og bruger det i kompendier, undervisningsmateriale mm.?

  • Bruger I uddrag af tekster og publikationer i PowerPoint-præsentationer, på projektor eller andre præsentationsværktøjer?

  • Ønsker I mulighed for at lagre dette materiale på et passwordbeskyttet intranet/drev, så det er tilgængeligt for flere medarbejdere og jeres kursister, helt uden at skulle bede alle relevante rettighedshavere om tilladelse?


FÅ NEM OG ENKEL ADGANG TIL BRUG AF ALVERDENS MATERIALE

Vi kan tilbyde jer én samlet kopiaftale til at anvende ophavsretligt beskyttet materiale i jeres arbejde - både online og offline.

Copydan Tekst & Node er en nonprofitorganisation, som sender de penge, som I betaler for aftalen, videre til dem, der har skrevet og udgivet det materiale, I har kopieret.

Vi er som de eneste i Danmark godkendt af Kulturministeriet til at indgå aftaler på vegne af samtlige danske og udenlandske rettighedshavere, og en aftale med os dækker kopiering af alverdens skrevne materiale.

I får en let adgang til lovlig brug af alverdens tekster og faglitteratur.
Det betyder mulighed for at være på forkant med markedstendenser og fortsat konkurrencedygtighed.

I sparer tid og ressourcer i virksomheden med én samlet aftale.
Alternativet er at bede hver enkelt forfatter og udgiver om lov til at anvende deres materiale.

I bidrager til, og tager ansvar for, beskyttelse og formidling af viden.
Måske publicerer jeres virksomhed selv tekster og artikler, der bruges af andre.

I bidrager økonomisk til, at der produceres ny tekst og viden inden for jeres branche. 
På den mådes sikres kredsløbet for vækst, innovation og intellektuel kreativitet.


Kontakt os på tlf. 35 44 14 94 / brugafmateriale@copydan.dk for at høre nærmere om aftalen.