Aftalens indhold

DET KAN I MED JERES AFTALE

En aftale med os giver adgang til, at I kan bruge ophavsretligt beskyttet materiale fra hele verden – både det, der er trykt på papir, og det, som udgives digitalt, og både som fysisk kopi og som digital kopi. Dvs. materiale fra bøger, tidsskrifter, nodehæfter, brochurer, internettet, osv.

SOGNE OG KIRKER SAMMENSÆTTER SELV DERES AFTALEKOMBINATION

I har valget mellem BASIS, TILVALG 1, TILVALG 2a og TILVALG 2b. I kan kombinere dem, som I vil.

BASIS dækker kopiering til medarbejdere og menighedsråd, herunder organistens hverv. Den dækker også kopiering til kirkegængere i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handlinger samt til deltagere ved arrangementer som f.eks. studiekredse, foredrag, babysalmesang og søndagsskole.

  • TILVALG 1 dækker kopiering til konfirmander og minikonfirmander.

  • TILVALG 2a dækker kopiering til kirkekor og børnekor til forberedelse og prøver.

  • TILVALG 2b dækker kopiering til kirkekor og børnekor til forberedelse og prøver samt deltagelse i gudstjenester. (Kopiering til koncerter og lign. udover gudstjenester er ikke omfattet af aftalen.)

Er I i tvivl om jeres aftalekombination, så kontakt aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen på tlf. 35 44 14 82 / hgk@copydan.dk.

I kan downloade en blanket til aftaleindgåelse og ændre jeres aftalekombination her.

Med alle aftalekombinationer kan I:

Bruge tekstindhold på digitale præsentationsværktøjer, i PowerPoint og på interaktive tavler og projektorer.

Fotokopiere aviser, bøger, noder, artikler osv.

Printe indhold fra internettet – hjemmesider er beskyttet af ophavsret ligesom bøger og aviser.

Lagre og uploade det materiale, som I har downloadet, copy-pastet og skannet, internt på sognets/kirkens drev eller intranet beskyttet af password.

Kun med BASIS i jeres aftale har I mulighed for at:

Sende og dele downloadet, copy-pastet og skannet materiale via e-mail til menighedsråd og medarbejdere samt eksternt til enkelte, relevante samarbejdspartnere.

DER ER KUN FÅ BEGRÆSNINGER

Det eneste, I skal huske på, er nogle enkelte retningslinjer og rammer for brugen af andres materiale, som vores aftale indeholder. De vigtigste er:

- I må kopiere 20 % dog max. 20 sider fra originalmaterialet.
- Der kan kun kopieres til den brugergruppe, som I har valgt at dække med jeres aftalekombination.
- Aviser, ugeaviser og disses netaviser er undtaget al digital kopiering, men må stadig printes og fotokopieres.
- Materialet må ikke anvendes på hjemmesider eller i markedsføringsøjemed – det kræver en særskilt aftale med de relevante rettighedshavere.

Læs mere om aftalens rammer for kopiering og materialebrug nedenfor.

Vejledning til kopiaftalen, sogne og kirker