Få en aftale

DE FLESTE SOGNE OG KIRKER HAR BRUG FOR
EN AFTALE MED COPYDAN TEKST & NODE.

HAR I?

Der er stor sandsynlighed for, at I benytter jer af ophavsretligt beskyttet materiale i forbindelse med sognets/kirkens arbejde. I kan f.eks. anvende kopier af tekster, noder, salmer og sange til gudstjenester og andre kirkelige handlinger, men også organistens hverv og den interne administration kan betyde brug og kopiering af andres udgivne materiale.

Dertil kommer arbejdet med konfirmander, kor, søndagsskole, babysalmesang, studiekredse m.m.

Det kræver tilladelse, hver gang man kopierer og anvender andres udgivne tekstmateriale. En aftale med Copydan Tekst & Node sikrer jer, at tilladelse og betaling er på plads én gang for alle – nemt og enkelt.

TAG TESTEN!

Kan I svare ja til et eller flere af nedenstående spørgsmål, vil I have gavn af en aftale med Copydan Tekst og Node.

  • Fotokopierer og printer I uddrag af tekster og noder, salmer og sange?

  • Bruger I uddrag af forskellige tekster og publikationer i PowerPoint-præsentationer, på projektor eller andre præsentationsværktøjer?

  • Copy-paster, downloader og lagrer I uddrag af forskellige tekster og publikationer på intranettet eller på andre interne arbejdsplatforme?

  • Deler I uddrag af forskellige tekster og publikationer via e-mail til kollegaer og samarbejdspartnere?

FÅ NEM OG ENKEL ADGANG TIL ALVERDENS MATERIALE

Vi kan tilbyde jer én samlet kopiaftale til at anvende ophavsretligt beskyttet materiale i jeres arbejde.

Vi er som de eneste i Danmark godkendt af Kulturministeriet til at indgå aftaler på vegne af samtlige danske og udenlandske rettighedshavere, og en aftale med os dækker kopiering af alverdens skrevne materiale.

Copydan Tekst & Node er en nonprofitorganisation, som sender de penge, som I betaler for aftalen, videre til dem, der har skrevet og udgivet det materiale, I har kopieret.

I får let adgang til lovlig brug af alverdens tekster og faglitteratur.
Det betyder mulighed for smidig kopiering til alt fra kirkelige handlinger til intern administration.

I sparer tid og ressourcer med én samlet aftale.
Alternativet er at bede hver enkelt forfatter og udgiver om lov til at anvende deres materiale.

I bidrager til og tager ansvar for beskyttelse og formidling af viden.
Måske publicerer I selv tekster og artikler, der bruges af andre sogne, kirker og arbejdspladser.

I bidrager til, at der produceres nyt materiale inden for jeres fagområde.
I indgår i et økonomisk kredsløb, der sikrer rettighedshaverne midler til ny produktion.

Kontakt aftalekonsulent Hanne Glud Konradsen på tlf. 35 44 14 82 / hgk@copydan.dk, og hør mere.

Eller download en blanket til aftaleindgåelse nedenfor, og få en aftale med det samme.

Blanket til aftaleindgåelse, sogne og kirker